Flagge - in französischer SpracheFlagge - in englischer SpracheFlagge - in deutscher Sprache

 Französisches Finanzwörterbuch, Buchstabe E (14 Einträge)

échéance  (n.f.)

 EN  maturity   (n.)    ES  vencimiento   (n.m.)    DE  Fälligkeit   (n.f.) , Gesamtlaufzeit   (n.f.)   , Laufzeit   (n.f.)  

 (n.f.)

 EN  rating scale   (n.)    ES  escala de notación   (n.f.)    DE  Ratingskala   (n.f.)

écriture comptable  (n.f.)

 EN  accounting entry   (n.) , accounting record   (n.)      ES  asiento contable   (n.m.)    DE  Buchung   (n.f.) , Buchungssatz   (n.m.)  

 (n.m.)

 EN  leverage effect   (n.)    ES  efecto de apalancamiento   (n.m.)    DE  Hebeleffekt   (n.m.) , Hebelwirkung   (n.f.)  

 (n.m.)

 EN  issuer   (n.)    ES  emisor   (n.m.)    DE  Emittent   (n.m.)

émission de titres  (n.f.)

 EN  securities issuance   (n.)    ES  emisión de títulos   (n.f.) , emisión de valores   (n.f.)      DE  Wertpapieremission   (n.f.)

 (n.m.)

 EN  government bond   (n.)    ES  bono del Estado   (n.m.)    DE  Staatsanleihe   (n.f.)

emprunteur  (n.m.)

 EN  borrower   (n.)    ES  acreditado   (n.m.)    DE  Entleiher   (n.m.) , Kreditnehmer   (n.m.)  

en blanc  (loc.)

 EN  unsecured   (adj.)    ES  en blanco   (loc.)    DE  ungesichert   (adj.)

en circulation  (loc.)

 EN  outstanding   (adj.)    ES  en circulación   (loc.)    DE  im Umlauf   (loc.)

en-dessous du pair  (loc.)

 EN  below par   (loc.)    ES  por debajo del valor nominal   (loc.)    DE  unter pari   (loc.)

événement de crédit  (n.m.)

 EN  credit event   (n.)    ES  evento de credito   (n.m.)    DE  Kreditereignis   (n.n.)

exercer  (v.)

 EN  exercise   (v.)    ES  ejercer   (v.)    DE  ausüben   (v.)

exercice  (n.m.)

 EN  exercise   (n.)    ES  ejercicio   (n.m.)    DE  Ausübung   (n.f.)